Gezip Kastamonu

Bilgi Havuzu

Doğa Turizmi

Temmuz 18, 2021 6613

Gezip Doğa Turizmi Doğayı korumaya, insanın doğayla barışık bir şekilde yaşamasına odaklı, doğa temalı, tüketim ve sermaye anlayışından uzak bir şekilde yerel ekonomiyi, yerel halkı…